Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Fra 1. september bortfaller den statlige lønnskompensasjonen for permitterte, og arbeidsgiver er bare forplikta til å dekke 10 dager. Det er dårlig krisepolitikk, og vil gjøre hverdagen vanskeligere for mange.

Postet:
2020-08-31 13:26:24