Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Bergensområdet får ny byvekstavtale og 13 milliardar kroner frå staten. - Målet er miljøvennleg byutvikling med reduserte klimagassutslepp, mindre kø, lågare luftforureining og støy, seier samferdselsminister @KAHareide #Bergen https://t.co/VK4v6k8fIX

Emneknagger:

Postet:
2020-08-31 09:05:43

Delt innhold:
Bergensområdet får ny byvekstavtale – staten bidreg med over 13 milliardar kroner
– Den nye byvekstavtalen for Bergensområdet skal bidra til å redusere klimagassutslepp, kø, luftforureining og støy. Byvekstavtaler er eit viktig verkemiddel for å sikre ein miljøvennleg byutvikling. Arealbruken skal bli meir effektiv og veksten i pers...