Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Nærings-og Fiskeridepartementet har en nær dialog med Norges Fiskarlag. Dette har vært spesielt viktig gjennom Coronatiden for å sikre viktig matproduksjon og arbeidsplasser. I forbindelse med NorFishing besøkte jeg for første gang hovedkontoret til Fiskarlaget.

Postet:
2020-08-22 10:20:34

Delt innhold:
Fiskarlaget Artikler
Fiskarlaget 2020