Person / Aktør:
Kommunal- og moddep
Kommunal- og moddep

Innlegg:
Gje innspel til EU sin regulering av digitale plattformer, og ta del i inspelmøtet 28. august. https://t.co/wJeW8p0QGK #itpol

Emneknagger:

Postet:
2020-08-18 11:03:58

Delt innhold:
Ber om innspel til EU sin regulering av digitale plattformer
EU har starta arbeidet med å regulere dei digitale plattformene, som for eksempel Facebook og Amazon. Både EU-kommisjonen og regjeringa ber norske verksemder om å kome med innspel til prosessen.