Person / Aktør:
Turid Kristensen
Turid Kristensen
Parti: H

Innlegg:
Den hårreisende urettferdigheten som årets IB-elever har blitt utsatt for er fremdeles ikke ryddet opp i. Det er IBO (International Baccalaureate Organization) som har satt sine elever i en så håpløs situasjon, og jeg mener først og fremst at det er IBO som må ordne opp. Tiden begynner imidlertid å renne ut dersom disse elevene skal kunne begynne ved universiteter og høgskoler i år, så jeg vil gjerne at vi finner en alternativ løsning, et midlertidig unntak, vi kan bruke dersom det tar for langt tid å få avklart hva IBO vil/må gjøre. Det gjenstår å få avklart hvilket handlingsrom vi har, men jeg foreslår i hvert fall at vi så raskt som mulig vurderer hva vi kan gjøre for å bidra til at disse elevene ikke blir skadelidende. Ingen elever fortjener å få fastsatt sine karakterer basert på hva tidligere elever ved skolen har fått de foregående årene. Alle elever fortjener å få sine karakterer basert på egne ferdigheter og egen kompetanse. Krysser fingrene 🤞

Postet:
2020-07-30 18:43:01

Delt innhold:
Skisserer løysing for IB-elevane etter karakterrot
No må ein setje i verk plan B, meiner Høgre-politikar Turid Kristensen, etter at fleire IB-elevar har mista studieplassar i årets opptak.