Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Mange flere enn vanlig har blitt arbeidsløse eller permitterte i år. Derfor foreslår Rødt å gjeninnføre ferietillegget på dagpenger, så ikke folk blir stående uten inntekt neste sommer. Enig?

Postet:
2020-07-28 12:04:52