Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Muligheten til å overføre kvoten vil gi større fleksibilitet for hver enkelt fisker, slik at de kan tilpasse seg situasjonen der det har vært svikt i etterspørsel av fisk.

Postet:
2020-07-20 12:10:04

Delt innhold:
Overføring av torskekvote til neste år | Nærings- og fiskeridepartementet
For å bidra til å redusere problemer ute i markedene etter koronautbruddet innfører Nærings- og fiskeridepartementet en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021.