Person / Aktør:
Helge Orten
Helge Orten
Parti: H

Innlegg:
@TVermes Jo da, det er fullt mulig. Men harmonisering av regelverk vil gjøre det enklere. Jernbanedirektoratet jobber med er eget prosjekt for togreiser til utlandet.

Postet:
2020-07-03 15:46:52