Person / Aktør:
kari henriksen
kari henriksen
Parti: AP

Innlegg:
#oscepa I am worried for the changes in Poland regarding LHBTI rights and I am asking our Foreign minister if the Norwegian government is going to adress this issue at the next ministerial council meeting in #osce https://t.co/IZgfe4fzfs

Emneknagger:

Postet:
2020-06-28 23:24:02

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren
Hva har utenriksministeren gjort for å be Polen ivareta sine menneskerettslige forpliktelser, hvordan vil Norge forholde seg Polen i lys av den politikken Polen nå fører, og vil det bli tatt opp av Norge i OSSEs ministerråd?