Person / Aktør:
Mudassar Kapur
Mudassar Kapur
Parti: H

Innlegg:
@eskilpedersen Men m rom for mangfold!Vet vi har delt syn på d, men bør ikke overskygge viktig debatt om off skole. Tilbake til start: Skolen er viktig for å utjevne sos forskjeller. For mino har den hatt en særdeles viktig rolle mtp integr. Gode lærere,forventninger og oppfølging er nøkkelen.

Postet:
2020-06-21 00:18:39