Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Skape mer og inkludere flere! Vesterrålen er storslått. Ikke bare naturen, men også folkene. I tillegg er det en verdiskapingsregion av rang. Det kryr bla av lokale bedrifter og spesielt familiebedrifter som har igangsatte og planlagte milliardinvesteringer som vil skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser. Jeg nevner bla familien Holmøy/ familien Berg/ Gunnar Klo/Thermo Transit og mange flere. De har det til felles at de er brennende engasjert i å bygge sin bedrift og sitt lokalsamfunn. I tillegg er det mange dyktige unge kvinner på tur opp og frem. Dette er en stor styrke for Vesterrålen. Politikken sin rolle (både nasjonalt og lokalt) blir å legge best mulig til rette for at det kan skapes mer og dermed inkludere flere. Jeg har blitt inspirert på denne turen! 😀👍🏻🇳🇴 Sture Pedersen, Knut Roald Holmøy, Jonni Helge Solsvik, Inge og Therese Berg, Eva Kristoffersen, Arne Karlsen, Maiken Johnsen, Gunnar Jarl Klo, Elisabeth Sørdahl, Knut A Nordmo, John Danielsen, Martin Rasmussen i Andfjord Salmon, Jenny Tande Fagereng, Jan Fredriksen i NFF, Agnete og Jan Arne Skog samt Yngve og Hanne fra embetsverket NFD.

Postet:
2020-06-20 14:06:04

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Odd Emil Ingebrigtsen