Person / Aktør:
Audun Lysbakken
Audun Lysbakken
Parti: SV

Innlegg:
I dag markeres renholdernes dag over hele verden. Takk til heltene som har gjort så mye for å beskytte oss under pandemien, reinhold er helt avgjørende for å stoppe viruset. Men takksigelser og applaus betaler ikke regninger - tid for rettferdig lønn og slutt på sosial dumping! #renhold #renholdernesdag #renholdere #rettferdighet #solidaritet #arbeidsmandsforbundet #fagforbundet #ntl

Emneknagger:

Postet:
2020-06-15 11:46:06