Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Bearbeidingsplikten er ikke opphevet! Vi har kun gjort en MIDLERTIDIG endring. Hvorfor har vi gjort det? Mitt oppdrag som Fiskeri- og sjømatminister er å legge best mulig til rette for økt aktivitet, økt verdiskaping og flere arbeidsplasser langs kysten! Coronasituasjonen har medført store endringer/usikkerheter i ferskfiskmarkedet bla fordi hele Hotell- og Restaurantmarkedet falt bort nærmest over natten. Innen dagligvare er det imidlertid økt etterspørsel etter fryste fiskeprodukter (som vi alle kjenner fra frysedisken i butikken). I denne situasjonen har myndighetene tett og nær dialog med næringen for å sikre arbeidsplasser og virksomhet. Dette er spesielt viktig i en situasjon med svært høy arbeidsledighet. Vi skal ivareta liv og helse, men også være fleksible og løsningsorienterte i forhold til regelverk for å sikre arbeidsplasser. Det var en konkret situasjon som lå bak at vi midlertidig opphevet bearbeidingsplikten. Dette gjaldt fangst som var kjøpt inn til Lerøys anlegg i Hammerfest (Forsøl), som der ikke kunne produseres som fryste fiskeprodukter. Lerøy ønsket å overføre fangsten til sitt anlegg i Båtsfjord, som kan levere både ferske og fryste produkter. Dagligvaremarkedet etterspurte mer fryste produkter. I tillegg ønsket vi med dette å sikre at kystflåten ville få levert sin fangst av fersk fisk. Dette er helt MIDLERTIDIG. Noen kaller dette et ran av Nord Norge på Facebook. Det er det ikke. Det er bruk av sunn fornuft og å være løsningsorientert i en spesiell situasjon. Pliktsystemet er komplisert og utviklet gjennom mange år for å forsøke å sikre aktivitet langs kysten der fisken er. For denne regjeringen grunnprinsippene i deltakerloven, havressursloven og Fiskesalgslagsloven fast. Vi arbeider for å sikre en optimal og bærekraftig utnyttelse av Norges fiskebestander. Jeg vil derfor nok en gang sterkt oppfordre alle i næringen, fiskere så vel som kjøpere, om å samarbeide og stå samlet bak kollektive løsninger i den situasjonen vi er i.

Postet:
2020-04-22 15:18:46