Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
I debatten i kveld om «Torskekrigen» i Dax18. Oppfordrer til godt naboskap på havet, om de større båtene fortrenger de minste vil jeg oppfordre de større til å trekke lenger ut for å dempe konfliktnivået. Meg bekjent har ingen brutt noen regler. For om reglene brytes så blir det fulgt opp. I den forbindelse er viktig å si at vi og fiskeriorganisasjonene, hvert år, samarbeider om reglene som skal gjelde året etter. Fiskarlaget har nå sagt de skal se på dette og komme med sine innspill, det er bra. Vi er lydhøre 😄

Postet:
2020-04-23 20:07:08

Delt innhold:
I debatten i kveld om «Torskekrigen» i Dax18. Oppfordrer til godt naboskap på havet, om de større båtene fortrenger de minste vil jeg oppfordre de større til å trekke lenger ut for å dempe konfliktnivået. Meg bekjent har ingen brutt noen regler. For om reglene brytes så blir det fulgt opp. I den forbindelse er viktig å si at vi og fiskeriorganisasjonene, hvert år, samarbeider om reglene som skal gjelde året etter. Fiskarlaget har nå sagt de skal se på dette og komme med sine innspill, det er bra. Vi er lydhøre 😄