Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Det er mye hval 🐳 i norske farvann. Den eneste hvalarten vi fangster på er vågehvalen, det er anslått at det finnes mer enn 100.000 av den i norske havområder. Så kommer alle de andre hvalartene som for eksempel knølhval, spermhval, spekkhugger og blåhval for å nevne noen. At noen dør og strander langs vår lange kyst er vel en del av naturens gang. Men det er aldri hyggelig å se døde dyr i naturen. Hvalene er jo i tillegg så store at det gjør jo et ekstra inntrykk. Vi har en viss beredskap i Havforskningsinstituttet når vi for eksempel har grunn til å tro at det er menneskeskapte årsaker til at hvalen dør og strander. Men igjen; at noen hvaler dør og strander langs vår lange kyst er ikke uvanlig. Det er vanlig, og skjer hvert år. «Plasthvalen» som strandet og ble avlivet på Sotra i Hordaland i 2017 aktualiserte debatten rundt plastforurensning. Havforskningsinstituttet har undersøkt en annen hval som var strandet. Der fant man ingenting, og kunne ikke fastslå dødsårsaken. Vi har svært kompetente hvalforskere i Norge, og det kan være aktuelt å be Havforskningsinstituttet om råd for om det er behov for å øke kunnskapen på dette området.

Postet:
2020-04-24 09:22:11

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Odd Emil Ingebrigtsen