Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
RIKSREVISJONENS RAPPORT OG KVOTEMELDINGEN har skapt høylytt diskusjon. Det er også viktig at det ikke blir for mye politisk spill, men fokus på å finne gode løsninger for en veldig viktig næring med mange arbeidsplasser. Riksrevisjonens Rapport har undersøkt de siste 15 år av fiskeripolitikken, mellom 2004 og 2018. Det blir tre regjeringer og fem Storting. Riksrevisjonen konkluderer med at Politikken gjennom denne perioden har lyktes med noe og ikke lyktes fullt så godt på noen områder. Riksrevisjonen har ikke har påpekt alvorlige feil og mangler fra forvaltningen i denne perioden. Riksrevisjon har påpekt at man ikke har lyktes like bra alle steder mht. sysselsetting og aktivitet. Det kommer lite frem at Riksrevisjonen også påpeker at det mange steder også har gått bedre. Riksrevisjonen trekker her frem Lofoten/Vesterålen og deler av Finnmark. Riksrevisjonen konstaterer at det er god lønnsomhet i norsk fiskerinæring. Nettopp lønnsomheten i næringen er kanskje det beste utgangspunkt for å kunne skape mer aktivitet langs kysten (som for eksempel økt bearbeiding) og videreutvikle en levedyktig fiskerinæring i Norge. Næringa har i mange år vært subsidiefri og fiskeflåten er blitt en attraktiv arbeidsplass. Riksrevisjonen har ikke fokusert på det aller viktigste området for fiskerinæringen – nemlig bærekraftig forvaltning av fiskebestandene. Dette er selve bunnplanken for at vi skal kunne ha fisk å fange hvert år. Her har nabolandene Norge og Russland hatt et vellykket samarbeid i de siste 20 årene. Dette er også resultatet av en villet politikk og er viktig å fortsette dette gode samarbeidet. Mitt oppdrag som Fiskeri- og Sjømatminister er å legge best mulig til rette slik at de mange dyktige folkene i næringen kan utvikle næringen videre med nye arbeidsplasser og aktivitet langs kysten. Det er viktig for meg og departementet å lytte til næringen og være i tett dialog. Departementet vil også følge opp alle punkter i Riksrevisjonens kritikk. Hovedprinsippene i deltakerloven og Havressursloven står fast ("skrevet i stein") for denne regjeringen selv om det fra noen hold (langt til venstre politisk) forsøkes fremstilt annerledes. Det er viktig at fiskerinæringen har mest mulig forutsigbare betingelser og rammer. Prosessen med Kvotemeldingen ble startet allerede for ca 4 år siden og ytterligere forsinkelser utredninger vil skape mer usikkerhet for aktørene i næringen. Norges Fiskarlag ønsker IKKE at behandlingen av Kvotemeldingen skal utsettes og de ønsker bredest mulig enighet om rammebetingelser for næringen. Regjeringspartiene sammen med FrP er enige om en felles innstilling som avklarer rammebetingelsene for fiskerinæringen: https://fisk.no/fiskeri/7058-regjeringspartiene-og-frp-er-enige-om-kvotemeldingen Så legger jeg ved noen linker som bidra med utdypende synspunkter i debatten: https://www.vol.no/meninger/2020/04/28/P%C3%A5-tide-at-SV-ber-om-unnskyldning-21702740.ece?fbclid=IwAR1ZXoDNHgkeL8U_mK8VLsPjKc6ixclH-7c45K3h9c_KG-GwVtZ3b1fbZUM https://fiskarlaget.no/index.php?option=com_fabrik&view=details&formid=5&rowid=2086-kjenner-oss-igjen&Itemid=110 https://fiskarlaget.no/index.php?option=com_fabrik&view=details&formid=5&rowid=2089&itemid=110

Postet:
2020-05-02 07:30:04

Delt innhold:
Regjeringspartiene og FrP er enige om kvotemeldingen - Fisk.no
Det er lyttet til næringen og oppnådd enighet om at det ikke skal bli noe av statlig kvotebeholdning og forlenging av strukturkvoter.