Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Visste du at?: Fiskerinæringen sysselsetter totalt ca 28.000 årsverk og av dette over 10.000 årsverk i fangstleddet. Antall sysselsatte økte med 12,3% i perioden 2014-2017 (SINTEF). Bærekraftig forvaltning av fiskebestandene er en bunnplanke for fiskerinæringen. Det gjør næringen til evig fornybar og at det er fisk som kan fanges også neste år!

Postet:
2020-05-04 16:21:53