Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Høy temperatur, ærlig engasjement, uenighet og debatt er slik det skal være. Det skaper dynamikk og utvikling ihvertfall til en viss grad.. Fiskerinæringen fortjener mest mulig forutsigbare rammer og minst mulig politisk spill. Dette er useriøst av Nationen på lederplass.

Postet:
2020-05-04 19:23:08

Delt innhold:
"Det er useriøst å beskylde regjeringen for lovbrudd når det ikke er riktig."
I en leder i Nationen 4. mai skriver avisen "Det er selvsagt alvorlig når forvaltningen selv bryter med norsk lov, og ser bort fra formålet i havressursloven". Det er en ærlig sak at avisen har tatt politisk standpunkt i fiskeripolitikken, men det er useriøst å beskylde regjeringen for lovbrudd...