Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Med dette er debatten om grunnrenteskatt over. Næringen er blitt hørt. Det blir en produksjonsavgift. Norsk havbruksnæringen har utviklet seg til en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. En bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer er en forutsetning for langsiktig vekst av næringen. I disse tider er det blitt et enda mer relevant poeng for de fleste at det er viktig at kommunene legger til rette for næringsliv og arbeidsplasser. Samtidig er det nok mange som er glad i disse tider for at staten har midler nok til å trø til. Derfor har vi her måtte finne en balanse mellom kommunen og staten. Med vårt forslag om produksjonsavgift vil kommunene få en stabil, årlig inntekt via produksjon, og samtidig få noe fra de usikre konsesjonsinntektene. Det er viktig at kommunene som har lagt til rette for næring, også skal få ei belønning, på samme måter som kraftkommunene får det. Det er logikken som ligger til grunn. Produksjonsavgiften erstatter deler av kommunenes andel av salgsinntektene fra nye tillatelser, som de siden 2017 har fått gjennom Havbruksfondet. Regjeringen legger opp til at havbrukskommunene og -fylkeskommunene i tillegg skal tilføres 25 prosent av inntektene fra fremtidige salgs- og auksjonsinntekter fra havbrukstillatelser. Fra årets kapasitetsjustering foreslår regjeringen at kommunesektoren tilføres én mrd. kroner i hvert av årene 2020 og 2021 gjennom Havbruksfondet. —— (Foto lånt fra Eidsfjord Sjøfarm. En av mange bedrifter jeg ser frem til å besøke, etter hvert)

Postet:
2020-05-12 18:25:40

Delt innhold:
Med dette er debatten om grunnrenteskatt over. Næringen er blitt hørt. Det blir en produksjonsavgift. Norsk havbruksnæringen har utviklet seg til en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. En bærekraftig oppdrett som sikrer at det miljømessige fotavtrykket holdes innenfor akseptable rammer er en forutsetning for langsiktig vekst av næringen. I disse tider er det blitt et enda mer relevant poeng for de fleste at det er viktig at kommunene legger til rette for næringsliv og arbeidsplasser. Samtidig er det nok mange som er glad i disse tider for at staten har midler nok til å trø til. Derfor har vi her måtte finne en balanse mellom kommunen og staten. Med vårt forslag om produksjonsavgift vil kommunene få en stabil, årlig inntekt via produksjon, og samtidig få noe fra de usikre konsesjonsinntektene. Det er viktig at kommunene som har lagt til rette for næring, også skal få ei belønning, på samme måter som kraftkommunene får det. Det er logikken som ligger til grunn. Produksjonsavgiften erstatter deler av kommunenes andel av salgsinntektene fra nye tillatelser, som de siden 2017 har fått gjennom Havbruksfondet. Regjeringen legger opp til at havbrukskommunene og -fylkeskommunene i tillegg skal tilføres 25 prosent av inntektene fra fremtidige salgs- og auksjonsinntekter fra havbrukstillatelser. Fra årets kapasitetsjustering foreslår regjeringen at kommunesektoren tilføres én mrd. kroner i hvert av årene 2020 og 2021 gjennom Havbruksfondet. —— (Foto lånt fra Eidsfjord Sjøfarm. En av mange bedrifter jeg ser frem til å besøke, etter hvert)