Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
BEARBEIDINGSPLIKTEN GJENINNFØRES I går besluttet jeg å oppheve den midlertidige suspensjonen av bearbeidingsplikten. På grunn av koronasituasjonen opphevet vi bearbeidingsplikten for en kort periode. Dette gjorde vi for å sørge for at butikkene kunne få bedre tilgang til fryste produkter. I tillegg ønsket vi å sikre at kystflåten fikk levert fangsten sin. Dette var helt nødvendig, men vi fikk masse kritikk fra en del som trodde dette var et snik-forsøk på å permanent fjerne bearbeidingsplikten. Vi har hatt tett kontakt med næringen. Nå er situasjonen i ferd med å normalisere seg. Derfor gjeninnføres bearbeidingsplikten. Pliktsystemet består av tre plikter; tilbudsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt. Bearbeidingsplikten innebærer at 70 prosent av torskefangstene som kjøpes i henhold til tilbudsplikt, skal bearbeides av bedriften som kjøper fisken. Denne plikten ble midlertidig opphevet i mars. Bakgrunnen var koronasituasjonen, som førte store endringer i ferskfiskmarkedet. Store deler av markedet, blant annet hele hotell- og restaurantmarkedet, falt bort nesten umiddelbart. Suspensjonen av bearbeidingsplikten har gitt bedriftene som kjøper torsk fra trålere større fleksibilitet, både når det gjelder produktvalg og valg av anlegg. Samtidig har det bidratt til at trålfanget fisk ikke har konkurrert med torsk fra kystfiskeflåten i det samme vanskelige markedet.

Postet:
2020-05-14 08:35:19