Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Nytt kystgående forskningsfartøy som skal brukes i et samarbeid mellom NORD Universitet og Havforskningsinstituttet. I tillegg utstyr til nytt Kontrollfartøy for Fiskeridirektoratet👍🏻😀

Postet:
2020-05-29 19:15:54

Delt innhold:
170 millioner kroner til forskningsfartøy
Regjeringen foreslår penger til et nytt forskningsfartøy og vil ruste opp de eksisterende forskningsfartøyene til Havforskningsinstituttet.