Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Spennende å besøke Scanbio Bjugn. Scanbio er en av Norges ledende produsenter av svært næringsrikt fiskeproteinkonsentrat og fiskeoljer. Selskapets virksomhet retter seg mot verdensmarkedets økende etterspørsel etter protein fra bærekraftige og fornybare kilder. Grunnlaget for Scanbio er arven fra det rike norske sildefisket. Det hele begynte etter den uvanlig gode sildesesongen i 1909, da skipperen Peter Jakobsen ikke fikk solgt fangsten sin til salting, på grunn av størrelsen på fisken. Så mye blod, svette og risiko bak en fangst som ikke ga noen fortjeneste. Peter og broren hans bestemte seg for at dette aldri skulle skje igjen. De utstyrte fiskebåten sin med kokeapparat og presse, og i 1910 hadde de verdens første flytende fiskemel- og fiskeoljefabrikk. I denne første perioden ble store deler av væsken fra proteinfasen sluppet rett ut i sjøen fordi de manglet teknologi til å håndtere løselig protein. Etter et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid fant de i løpet av annen verdenskrig en løsning som ble patentert. En utrolig historie om hardt arbeid, tenke nytt, det å skape mer og se muligheter. 🐟

Postet:
2020-06-02 10:14:10

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Odd Emil Ingebrigtsen