Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Da har vi vært i Vardø. Kystens folk er optimistisk og vil noe for sin hjemplass. Det har jeg stor respekt for. Takk til ordfører og varaordfører for et godt opplegg med stø kurs i møtet med Vardø Fiskarlag, Vardøbruket, Narsjonal Sjømatlinje og Kystopprøret. I tillegg fikk vi en orientering på Trafikkovervåkingssentralen, og en orientering fra Analyseenheten som er en felles enhet mellom Kystverket og Fiskeridirektoratet. En god dag og flinke folk i Vardø.

Postet:
2020-06-09 14:51:31

Delt innhold:
Da har vi vært i Vardø. Kystens folk er optimistisk og vil noe for sin hjemplass. Det har jeg stor respekt for. Takk til ordfører og varaordfører for et godt opplegg med stø kurs i møtet med Vardø Fiskarlag, Vardøbruket, Narsjonal Sjømatlinje og Kystopprøret. I tillegg fikk vi en orientering på Trafikkovervåkingssentralen, og en orientering fra Analyseenheten som er en felles enhet mellom Kystverket og Fiskeridirektoratet. En god dag og flinke folk i Vardø.