Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
@TordHauge Takk for at dere har vært tydelige og har stått på hele veien!

Postet:
2020-05-19 07:28:44