Person / Aktør:
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet

Innlegg:
I går kom nyheten om at Norge oppretter ambassade i Den demokratiske republikken Kongo. Norges engasjement i landet inkluderer humanitær bistand, støtte til stabilisering og fredsbygging samt utvikling og bevaring av regnskog. Etableringen av en ambassade i Kinshasa vil styrke vårt bilaterale forhold til landet og bidra til en tettere dialog om de utfordringene DR Kongo og Great Lakes-regionen står overfor. Fra før har Norge et ambassadekontor i Kinshasa som er underlagt ambassaden i Luanda @norwayinangola. Det legges opp til en gradvis oppgradering til fullverdig ambassade i løpet av året, med forbehold om videre utvikling i koronasituasjonen. På bildet: ambassaderåd Antonie Kræmer fra ambassadekontoret på feltbesøk i DR Kongo #postfrapost #norgeiverden #påjobbfornorge #ambassade #utenrikstjenesten #utenriksdepartementet

Emneknagger:

Postet:
2020-05-27 16:55:37