Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Vi låner ordene til Bjørnar Moxnes: "I dag vil Stortinget gjøre en rekke vedtak som er viktige framskritt for kvinners rettigheter og som Rødt har kjempet for lenge. Dette er et klart svar til en regjering som flere ganger har angrepet kvinners abortrettigheter. Rødt støtter alle forslagene om tidlige undersøkelser av fosteret. Vi støtter også forslagene om assistert befruktning for enslige, lagring av ubefrukta egg på ikke-medisinsk grunnlag og forskning på befrukta egg. Så støtter vi ikke forslaget om eggdonasjon som det foreligger. Når Ap, SV og Frp åpner for eggdonasjon med økonomisk kompensasjon, så kan det legge et uheldig press på kvinner med dårlig råd. Ap, SV og Frp sier de ikke skal drive kompensasjonsnivået i Norden opp, men om vi bare legger oss på samme nivå, så betyr det å betale kvinner 10.000 kroner for å donere egg, slik det er både på Island og i Danmark. Da de i Danmark økte kompensasjonen til dette nivået for fire år siden, fikk de en dobling i antall eggdonorer. Ingen partier ønsker økonomisk motivert eggdonasjon. Men det vi risikerer er et klasseskille i hvem som utsetter kroppen for noe som kan være en helserisiko. Og det er ikke jo sånn at eggdonasjon blir altruistisk bare fordi partiene skriver at den skal være det i et stortingsvedtak. Ikke hvis det samtidig gis en betaling som er mye penger for folk med dårlig råd."

Postet:
2020-05-26 14:30:57