Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Gratulerer med dagen alle sykepleiere!💪 – Dere strekker dere langt, tar risiko på egne vegne og går på jobb under krevende forhold - nå sist illustrert med mangelen på smittevernutstyr og undersøkelsen som viste at åtte av ti har vært redde for å overføre koronasmitte til beboere på sykehjemmet der de jobber. Likevel: På sykehjemmet, på sykehuset og i andre deler av helsevesenet tar dere vare på de mest sårbare blant oss, og dere gir trygghet, beskyttelse og omsorg i en tid som er vanskelig for mange. Denne dagen er en god anledning til å takke dere! sier Jonas. I tiden som kommer skal Arbeiderpartiet fortsette arbeidet i opposisjon for å gjøre arbeidsforholdene bedre for sykepleiere. Vi vil: 🌹 Få flere ansatte så det blir mindre arbeidspress på hver enkelt 🌹 Kjempe for hele og faste stillinger 🌹 Få på plass en tillitsreform som gir sykepleiere mer tid og tillit til å bruke på faget sitt i stedet for på dokumentasjon og papirarbeid.

Postet:
2020-05-12 10:33:26