Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
I disse dager feirer vi friheten etter nazistenes herjinger for 75 år siden. At vi også i dag har elementer som forfekter oss og dem, fordømmer grupper, nedsabler menneskers rett til religionsfrihet, bruker kjønn og seksualitet som skjellsord forteller meg at vi bare har en ting å gjøre. Hedre de som ga oss friheten ved å stå opp mot disse kreftene. Forsvarets verdigrunnlag er tuftet på viktige dyder i det norske samfunnet. Aller viktigst er å erkjenne andres og eget menneskeverd. Etnisk eller religiøs bakgrunn, alder, kjønn eller seksuell orientering er uten betydning for menneskeverdet. Forsvaret skal være beredt til å ivareta et mangfold. Tros- og livssynskorpset som erstattet feltprestkorpset i 2017, og hvor nå også feltimamer og felthumanister inngår, bidrar til dette. Dette er forøvrig en endring Tillitsvalgtordningen i Forsvaret jobbet for å få gjennom mens jeg var sjef for ordningen. #takkforfriheten Forsvaret Forsvarets forum

Emneknagger:

Postet:
2020-04-30 14:17:27

Delt innhold:
Imamen som skriver historie
Barna til Najeeb ur Rehman Naz synes det er stas å se faren i uniform. Mandag ble Naz formelt satt inn som Forsvarets første feltimam.