Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
Jordbruksavtalen 2020-2021 bidrar til forutsigbarhet for bøndene og matproduksjonen, og bedrer det økonomiske grunnlaget for næringen #jordbruksoppgjøret https://t.co/L6zYMqYRnq

Emneknagger:

Postet:
2020-04-30 10:22:44

Delt innhold:
Staten og jordbruket inngår jordbruksavtale
I en krevende tid er staten og jordbruket enige om en jordbruksavtale for 2020-2021, etter forenklede forhandlinger. Avtalen bidrar til forutsigbarhet for bøndene og matproduk¬sjonen, og bedrer det økonomiske grunnlaget for næringen.