Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
– No er det ekstra viktig at vi stør opp om norske gartneri og blomsterbutikkar. Nyt Noreg-merket gjer det enkelt å velje norske blomar, og det kan medverke til verdiskaping over heile Noreg, seier landbruks- og matminister @OBollestad https://t.co/0MXF3mIWfH

Postet:
2020-04-29 14:17:24

Delt innhold:
Rekordsal av norske påsketulipanar
Tal frå Norsk Gartnerforbund viser at det vart selt 12 millionar norskproduserte tulipanar til påske. Norske gartneri og blomstergrossistar fekk rett før påske, i samarbeid med Matmerk,  på plass eit pilotprosjekt for å merke blomar med Nyt Norge.