Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Rødt ønsker en storstilt satsing på jernbane: dobbeltspor, flere togavganger og utbygging av jernbanen nordover. 🚆 #rettferdigmiljøpolitikk #jernbane #samferdsel

Emneknagger:

Postet:
2020-04-23 09:21:46