Person / Aktør:
Forsvarsdepartement
Forsvarsdepartement

Innlegg:
Regjeringen vil øke antallet som kalles inn til førstegangstjeneste og øke bruken av reservister. #forsvaret #LTP2020 #førstegangstjeneste https://t.co/EkQ4INVFVu

Emneknagger:

Postet:
2020-04-20 14:01:09

Delt innhold:
Regjeringen vil øke bemanningen i Forsvaret
Regjeringen vil legge til rette for et bedre samarbeid med sivil sektor innen utdanning og arbeid, og gradvis øke bemanningen med både vernepliktige, reservister og faste ansatte.