Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Alt for mange nye småbedrifter vegrer seg med å ta risikoen ved å ansette flere. Det vil vi gjøre noe med! Vi lanserer fem gründerløfter for å gjøre det enklere å skape nye jobb for seg selv og andre: https://www.venstre.no/artikkel/2017/08/09/grundere-viktig-norge/

Postet:
2017-08-10 16:51:28