Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
- Eit bonnfrådrag vil skjerme små bedrifter, samstundes som dei rikaste blir skatta, seier @VenstreTerje https://t.co/PNOVYSLCh3

Postet:
2017-08-12 11:09:59

Delt innhold:
Venstre foreslår kjempefradrag i formuesskatten
Venstre foreslår et bunnfradrag på ti millioner eller mer i formuesskatten.