Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
@Hermingolf1 Vi foreslår et grønt skatteskifte. Mindre skatt på arbeid, høyere avgift for miljøskadelige produkter https://t.co/AWiVR95TXn

Postet:
2017-08-13 12:41:13

Delt innhold:
Grønt skatteskifte - Venstre
Skatt skal finansiere velferdsgodene våre og bidra til omfordeling, men det er også et politisk virkemiddel. Ikke minst er det et viktig verktøy for å…