Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
@olabost Joda, men vanskeligst å vokse utover de aller første ansatte. Derfor fritak for arb.giveravgift for nystartede bedrifter mm.

Postet:
2017-08-14 22:20:28