Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
@MinBaneWP Du blir neppe enig, men det står en del svar på spørsmålet ditt her: https://t.co/7eTnSwVTsR :-)

Postet:
2017-08-14 22:46:51

Delt innhold:
Like spilleregler - Venstre
Et åpent og tilgjengelig marked forutsetter at alle har like muligheter til å delta i konkurransen og at alle er underlagt de samme reglene. Mange…