Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
@LarsIverWiig Du finner bakgrunnen i denne rapporten: https://t.co/jGzT6V70UJ Du må gjerne peke på hva som er løgn.

Postet:
2017-08-14 23:07:27

Delt innhold:
Fersk rapport: PBL-pensjon langt bedre enn KS-pensjon
– Dette viser igjen at vi har en sektor som har svært ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Vi har visst dette lenge. Men når noen prøver å skape et annet bilde, må vi bare legge fakta på bordet. Det sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund). En fersk rapport viser at pensjonsutbetalingene med dagens ordninger er bedre for de aller fleste som jobber i PBL-barnehager enn kommunale barnehager. Rapporten er utarbeidet av aktuarfirmaet Lillevold & Partners på oppdrag av