Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Rødt vil utvide ordninga med midlertidig inntektssikring for selvstendige og frilansere til også å omfatte andre uten fast arbeidsgiver. 🤝 #krisepakke #krisepakker #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2020-04-08 08:09:03