Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
@LeifDG De er fra perspektivmeldingen. Se f.eks her: https://t.co/k1kL6XNanB og her: https://t.co/WwEuz33gvM

Postet:
2017-08-15 09:27:47