Person / Aktør:
Turid Kristensen
Turid Kristensen
Parti: H

Innlegg:
Vi må gjøre alt vi kan for at lokale bedrifter, lokale arbeidsplasser og lokal kultur og idrett overlever de vanskelige tidene vi er inne i. En ting er å sørge for at de som mister inntekt får penger å leve for, det er viktig. Men vi må også sørge for at bedriftene kan holde liv i arbeidsplassene vi allerede har og sørge for at folk kan fortsette å være i jobb der det er mulig. Det sparer mange bekymringer, og det koster mindre å bevare eksisterende arbeidsplasser enn å gjenopprette de som går tapt. Regjeringen og Stortinget jobber for fullt med krisepakkene, og kommunene er også viktige for å støtte det lokale arbeidslivet. Jeg har foreslått en rekke tiltak som kan iverksettes i kommunene for å redde lokale arbeidsplasser, lokal bedrifter og kultur- og idrettslivet i kommunene. Noen eksempler er: ✅ Leie inn lokale artister og kunstnere til å underholde på sykehjem og rundt i kommunene - se gjerne et skikkelig kult eksempel fra Hamar kommune her (ca. 37.30 ut i innslaget): https://tv.nrk.no/…/dagsrevyen/202004/NNFA19040620/avspiller ✅Garantere at idrettsklubber som gir et tilbud til barn og unge kan gi samme aktivitetstilbud etter krisen, gå i dialog for å finne gode løsninger for kommunenes mange klubber ✅ Gjennomføre planlagte utbyggings-, vedlikeholds- og andre prosjekter tidligere enn planlagt, ev. sette i gang andre prosjekter som har stått på vent ✅Sørge for at kommunale innkjøp så langt som mulig foretas hos lokalt næringsliv, f.eks: ▪️kjøpe annonseplass i lokale medier for å informere løpende ▪️bruke lokale reklamebyråer til å lage informasjonsmateriell ▪️kjøpe blomster til kommunens virksomheter ▪️leie inn rengjøringsbyråer for å desinfisere kontaktflater i parker, lekeplasser og treningsanlegg ✅ Dele opp anbud i mindre prosjekter slik at også mindre og lokale bedrifter kan være med i konkurransen om flere oppdrag ✅ Finne plass til lærlinger fra bransjer som eksempelvis helse og omsorg, reiseliv og renhold i kommunen ✅ Sørge for at kommunen betaler alle regninger til næringsdrivende i god tid før forfall av fakturaene. ✅ Forskyve innbetaling av eiendomsskatt og/eller redusere eiendomsskatt ✅ Utsettelse på kommunale avgifter ✅ Restaurant- og serveringsbransjen har tøffe dager - fjerne skjenkegebyr for alle serveringssteder i 2020 ✅ Fjerne leieavgifter på kommunal grunn i 2020 En del kommuner har allerede lagt frem gode tiltakspakker. Hvis du har eksempler jeg bør se på, så si i fra - i en kommentar eller i en melding. Hvis du har innspill til noe jeg bør ta med tilbake til Stortinget i vår videre behandling, så setter jeg stor pris på om du sier i fra om det. Dette skal vi klare sammen 😀

Postet:
2020-04-07 20:58:20

Delt innhold:
Etterlyser flere lokale tiltak for å holde folk i arbeid – ordføreren har allerede bedt om lokal tiltakspakke
De økonomiske virkemidlene for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisa bør i større grad brukes på å stimulere verdiskapningen lokalt, mener Turid Kristensen (H). Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) har allerede tatt initiativ til en lokal tiltakspakke.