Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
@DanielHanSelv Alle store lovendringer må utredes først, det er til og med lovpålagt. Må gå skritt for skritt for å få flertall

Postet:
2017-08-15 14:01:00