Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Mye bra med krisepakka, men arbeidsplassene til utviklingshemmede og andre med særlige behov er glemt. Vekstbedriftene (VTA) kan ikke benytte seg av krisepakka på tross av et inntektsbortfall på opp mot 40 prosent. Det setter arbeidsplassene til utviklingshemmede og andre som trenger tilrettelagt arbeid i fare. Det er rett og slett skammelig for dette er viktige arbeidsplasser og de som jobber der mister den lille ekstra inntekten de så sårt trenger. SV vil derfor foreslå at det gis et direkte tilskudd til hver arbeidsplass i disse bedriftene med i i overkant av 5000 kr . Da kan bonuslønn opprettholdes så ansatte med tilrettelagt arbeid ikke mister inntekt i denne tiden. Det må også lages vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter også får en mulighet for kompensasjon - når de nå ikke kan omfattes av den allmenne ordningen.

Postet:
2020-04-03 19:37:55