Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Rødt jobber for å sikre personer over 70 år rett til sykepenger. Enig? #krisepakker #krisepakke #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2020-04-03 17:42:53