Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
– Vi har allerede innført omfattende tiltak for å sikre inntektene til andre arbeidstakere som mister jobben eller blir permittert. Nå sikres også lærlingene som er rammet,  sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. #KoronaNorge https://t.co/vPVzLrob3Y

Emneknagger:

Postet:
2020-04-03 12:04:39

Delt innhold:
Ny kompensasjonsordning for lærlinger
Regjeringen legger i dag fram en ordning for at lærlinger på de laveste satsene får 100 prosent kompensasjon dersom de mister lærlingplassen eller blir permitterte. Ordningen er vedtatt av et bredt flertall i Stortinget.