Person / Aktør:
SunnivaHEi
SunnivaHEi
Parti: SV

Innlegg:
RT @StianAmadeus: Jeg håper at de som er bekymret for sårbare barn også husker at vi har en lang sommerferie i Norge, hvor barn i lavinntektsfamilier ofte ikke har noe offentlig tilbud. Koronakrisa bør minne oss på hvor viktig offentlige tilbud er, spesielt i ferier

Postet:
2020-04-01 14:59:28