Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
Flere av NAVs ytelser krever en aktivitetsplikt for mottakerne, som nå kan være vanskelig å gjennomføre som følge av koronautbruddet. Reglene er nå endret med virkning fra 16. mars. #KoronaNorge https://t.co/mChKKQ9RJH

Emneknagger:

Postet:
2020-03-23 17:20:33

Delt innhold:
Aktivitetskrav fravikes og AAP-mottakere får ytelsen forlenget under covid-19
Endringene har virkning fra 16. mars.