Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
Nå kan utenlandske arbeidstakere som allerede er i Norge bli lenger i landet👏🏼 Det er viktig for norsk matproduksjon🥦🥕🍓 #koronanorge #korona https://t.co/E0u6pY4fKg

Emneknagger:

Postet:
2020-03-22 10:52:48

Delt innhold:
Forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere
Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse. Denne endringen er svært viktig for landbruket.