Person / Aktør:
Arbeids- og sosialdepartementet (Norge)
Arbeids- og sosialdepartementet (Norge)

Innlegg:
----Stricter border controls: Information in English below---- Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. I tillegg blir det innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense. -------- Stricter border controls being introduced in Norway – airports not closing, but foreign nationals who lack a residence permit in Norway will be turned away at the border. Read more at https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/stricter-border-controls-being-introduced/id2693624/ #korona

Emneknagger:

Postet:
2020-03-15 11:06:49

Delt innhold:
Innfører strengere grensekontroll
Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. I tillegg blir det innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense.