Person / Aktør:
SMK

Innlegg:
Regjeringen varsler flere #korona-tiltak: 🔹Strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. 🔹Ytterligere konkrete tiltak for bransjer som er hardtest rammet. 🔹Generelle, langsiktige tiltak for å opprettholde økonomien, om nødvendig. https://t.co/lUCrTqHdLK

Emneknagger:

Postet:
2020-03-10 13:44:03

Delt innhold:
Strakstiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av korona
Regjeringen varsler flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.